Turkish-English translations for bit:

finish, finished · bitness, bit · cootie · louse · bite · other translations

We also found translations for word bit in English.

bit finish, finished

Yaşlı adamın işi bitti. Son dört yıldır yeni bir Şerif var.

The old man is finished, we've got a new sheriff these last four years.

Sen yemeğini bitir de gidelim tamam mı?

Just finish your dinner and let's go, ok?

O zaman her şey bitmiş.

Then it is all finished.

Click to see more example sentences
bit bitness, bit

Bu gibi görerek, çok uzun bir bit görünüyor Bu gerçekten gerekli değil.

It seems a bit too long, seeing as it's not really necessary.

Sen bir Bit'sin.

You're a bit.

Ve benim tost kapalı kabuk kesme, ve küçük bit içine benim yumurta kesilmiş, ve görünüm, elma ve süt var.

And you cut the crust off my toast, and cut my eggs into little bits, and look, there's applesauce and milk.

Click to see more example sentences
bit cootie

Çünkü o "Bitli Kate'di".

Because she was "Cootie Kate".

Bir bit ne kadar sigara içebilir?

How much can a cootie smoke?

Bu Bitli Connor.

It's Cootie Connor.

Click to see more example sentences
bit louse

Bit ölüm demektir." Ne denebilir, o zaman, bir SS subayı?

A louse means death" What to say, then, of an SS officer?

Bu bit pudrası bitleri öldürmek için.

See this louse powder to kill lice

Bit tozu ve sıcak su mu?

Louse powder and hot water?

Click to see more example sentences
bit bite

Isır beni ve bu bitsin.

Bite me and get it over with.