Turkish-English translations for bitap:

worn · other translations

bitap worn

Zavallı çocuk, bitap düşmüş.

Poor kid, he's worn out

Bitap düştü zavallı kadın.

She's worn out, poor woman.

Belki de beynin aşırı paylaşmaktan bitap düşmüştür.

Well, maybe your brain's worn out from over-sharing.