Turkish-English translations for bitli:

bit · lousy · other translations

bitli bit

Bu gibi görerek, çok uzun bir bit görünüyor Bu gerçekten gerekli değil.

It seems a bit too long, seeing as it's not really necessary.

Sen bir Bit'sin.

You're a bit.

Ve benim tost kapalı kabuk kesme, ve küçük bit içine benim yumurta kesilmiş, ve görünüm, elma ve süt var.

And you cut the crust off my toast, and cut my eggs into little bits, and look, there's applesauce and milk.

Click to see more example sentences
bitli lousy

Ben buralıyım, bitli bir yabancı değilim.

I'm a citizen, not a lousy foreigner.

Seni bitli kara kuş!

You lousy black bird!

Devam et, kaç, seni bitli, pis kokulu balık!

Go on. Run, you lousy, stinking fish!

Click to see more example sentences