biyo araştırma

Bak, Russell ve Gen-O çetin bir yarış içindeydi; biyo-araştırma acımasız bir iştir.

Look, Russell and Gen-O are in stiff competition; bio-research is a cutthroat business.