Turkish-English translations for biyolog:

biologist · other translations

biyolog biologist

Bir sualtı fotoğrafçısı ve biyolog oldum ve bu noktadan sonra, köpekbalıklarını takip ettim.

I became an underwater photographer and a biologist, and from that point on, I followed sharks.

Ee, Doktor Angela noyce, cerrah ve eski biyolog. tropik ve egzotik hastalıklar uzmanlık alanım.

Uh, Dr. Angela Noyce, surgeon, ex-biologist and I specialize in tropical and exotic diseases.

Bir biyolog olarak ben iyimserim.

As a biologist, I am optimistic.

Click to see more example sentences