Turkish-English translations for biyolojik:

biologic, biological · birth · other translations

biyolojik biologic, biological

Bayanlar baylar, binada biyolojik bir madde olabilir, ki bu da prosedürü takip edeceğiz demek oluyor.

Ladies and gentlemen, we may have a biological agent in the building, which means we follow procedure.

Biyolojik ailem ya ölü, ya da beni istemedi.

My biological parents are either dead or didn't want me.

Bu benim eski kocam. Justin'in biyolojik babası.

This is my ex-husband, Justin's biological father.

Click to see more example sentences
biyolojik birth

Ama kim senin için bir biyolojik anne gibi olurdu, biliyor musun?

But you know who would be like a birth mother to you?

Sanırım ben senin biyolojik annenim.

I think I'm your birth mother.

Biyolojik annesi, tamam mı?

Her birth mother, okay?

Click to see more example sentences