Turkish-English translations for blog:

blog, blogging, blogs · blogger · other translations

We also found translations for word blog in English.

blog blog, blogging, blogs

Tam zamanlı bir işin, ayrıca bir kocan var ve şimdi de bu blog işi seni hasta edecek.

You have a full-time job, you have a husband, and now you're gonna get sick from blogging.

Zoe Barnes, Twitter, bloglar zenginleştirilmiş medya bunların hepsi sadece görünüşte önemli.

Zoe Barnes, Twitter, blogs, enriched media, they're all surface. They're fads.

Bu arada Paul, çok ilham verici bir blogun var.

And, you know, by the way, Paul, your blog is inspirational.

Click to see more example sentences
blog blogger

Evet, yerel bir blog yazarı.

Yeah, she's a local blogger.

Sadece bir şaka değil, Peter blog yazarlarını sinirlendiren bir şaka.

Not just a joke, Peter. A joke that angered some bloggers.

Bugün yanımda CBI'dan Özel Ajan Luther Wainright hoş geldiniz, ve James Panzer kendisi araştırmacı gazeteci ve blog yazarı.

With me today is special agent Luther Wainright of the CBl. Welcome. And James Panzer, an investigative crime reporter and blogger.

Click to see more example sentences