Turkish-English translations for boğa güreşi:

bullfight, bullfighting · other translations

boğa güreşi bullfight, bullfighting

Dinle Don Sebastian, büyük boğa güreşi için kesinlikle burada olacak.

Listen Don Sebastian will certainly be here for the big bullfight.

Başarısızlık ya da gerçek bir boğa güreşi korkusu değil.

Not fear of failure, not with a real bullfighter.

Ve önceden belirtildiği gibi, boğa güreşi ve kaplan avı yok.

And as previously directed, no bullfight, no tiger hunt.

Click to see more example sentences