Turkish-English translations for boğa:

bulls, bull · Taurus · steer · ox · other translations

boğa bulls, bull

Her ilişkide bir boğa, bir de inek vardır.

In every relationship there's a bull and a cow.

Genellikle, gizli odaları boğa kafalı canavarlar gibi şeyler korur!

Usually, things like monsters with bull heads protect secret rooms.

Sana bir boğa aldım.

I bought you a bull.

Click to see more example sentences
boğa Taurus

Bu, Boğa-Akrep ekseni. Önceden Boğa-Kartal ekseni olarak biliniyordu. Babillilerde kanatlı bir boğa gibi gösterilmiştir.

This is Taurus-Scorpio axis formally known as Taurus-Eagle axis, shown by the Babylonians as a winged bull.

Bir Boğa erkeği, sakin ve güvenilir biri.

A Taurus man, someone very calm and reliable?

Ted boğa burcu, Barney'yse tam bir akrep.

Ted's a Taurus, and Barney is such a Scorpio.

Click to see more example sentences
boğa steer

Bana serseri bir boğa verdiler.

They gave me a bum steer.

Boğa güreşi dışında.

Except steer wrestling.

İki şey çıkar Arizona'dan iğdiş boğa ve homolar!

Two things come out of Arizona steers and queers!

Click to see more example sentences
boğa ox

Margarito, Ledezma, Geyik, Öküz ve Boğa'yı da yakaladılar.

They caught Margarito, Ledezma, The Stag, The Ox, The Bull