Turkish-English translations for boğmak:

strangle · to strangle · drown · to drown · other translations

boğmak strangle

Yani, İsa ile çay içmek ya da Hitler'i beşiğinde boğmak gibi mi?

You mean, like, have tea with Jesus, or strangle Hitler in his crib?

Onu boğmak için ince bir kablo kullanılmış.

A thin wire was used to strangle him.

Bu sefer sicimi onu boğmak için kullandı.

This time he used the twine to strangle her.

Click to see more example sentences
boğmak to strangle

Onu boğmak için ince bir kablo kullanılmış.

A thin wire was used to strangle him.

Bu sefer sicimi onu boğmak için kullandı.

This time he used the twine to strangle her.

Onu boğmak için ne kullandın, ha?

What'd you use to strangle her, huh?

Click to see more example sentences
boğmak drown

Sizi boğmak için ne yapmak gerekiyor? İlginç bir soru, Otto.

what does it take to drown you? interesting question, otto.

Anne, baba, Wai Jojo'yu boğmak istedi!

Mum Dad, Wai wanted to drown JoJo.

Kendini boğmak istiyorsan su kullan.

You wanna drown yourself, use water.

Click to see more example sentences
boğmak to drown

Sizi boğmak için ne yapmak gerekiyor? İlginç bir soru, Otto.

what does it take to drown you? interesting question, otto.

Anne, baba, Wai Jojo'yu boğmak istedi!

Mum Dad, Wai wanted to drown JoJo.

En iyisi gecenin içinde kendimi boğmak

Best to drown myself in the night