Turkish-English translations for boş yere:

vainly · in vain · unduly · other translations

boş yere vainly

Yemin ederim bir daha tanrının adını boş yere anmayacağım.

I swear I'll never take the Lord's name in vain again.

Tanrı'nın adını boş yere üç kez ağzıma aldım ve

I took the Lord's name in vain three times, and

Söyle onlara eğer isyan ederlerse, hepsi boş yere ölecekler!

Tell them: If they revolt, they'll all die in vain.

Click to see more example sentences
boş yere in vain

Yemin ederim bir daha tanrının adını boş yere anmayacağım.

I swear I'll never take the Lord's name in vain again.

Tanrı'nın adını boş yere üç kez ağzıma aldım ve

I took the Lord's name in vain three times, and

Söyle onlara eğer isyan ederlerse, hepsi boş yere ölecekler!

Tell them: If they revolt, they'll all die in vain.

Click to see more example sentences
boş yere unduly

Umarım seni boş yere rahatsız etmemişimdir.

I hope I haven't disturbed you unduly.