Turkish-English translations for boşboğazlık:

tattle · other translations

boşboğazlık tattle

Şimdi dinle, Dr. Adın her-ne-haltsa Dün boşboğazlık ettin, karşılık verdim

Now, listen, Dr Whatever-the-hell-your-name-is, you tattled yesterday, I responded.