boşluğu

Bir dahaki sefere, teğmen için bir boşluk olacak sonra da belki albay, albaya bahşiş.

Next time, there'll be a space for a lieutenant then maybe a colonel, tip the colonel.

Evet ama şu an davada küçük de olsa bir boşluk var.

Yeah, but there's a little bit of a hole in the case, now.

Peki, bu kadar enerji ve boşluk nereden geldi?

So, where did all this energy and space come from?

Yaşam ve ölüm! Boşluk ve zaman! Kader ve şans!

Life and death space and time fate and chance.

Sadece bir boşluk var

There's just an empty space

Ve o zamandan beri hayatımda bir boşluk oldu.

And it's been a hole in my life ever since.

Diyor ki, "Usta Satranç Sertifikası sunulmuştur" burada bir isim için bir boşluk var

It says, "Master Chess Certificate awarded to" and there's a blank here for a name

Şimdi derin bir boşluk var.

Now, that's a deep hole.

Her şey bitecek, bu kızıl boşluk bile.

Everything ends, even the Red Waste.

Biraz daha boşluk vardı.

You had some more space.