Turkish-English translations for bocalamak:

falter · other translations

bocalamak falter

Bu küçük esmer kızla tanıştım ve bocaladım.

I met this little brunette and I faltered.

Ama ben bocaladım mı?

But did I falter?