Turkish-English translations for bodrum:

basement · cellar · other translations

bodrum basement

Bodrumda iki ceset bulundu. Bir yapımcı ve yerel bir muhabir.

Found two bodies in the basement, a local reporter and his producer.

Peki ya bodrumdaki şu ölü kediler ne?

What about those dead cats down in the basement?

Burası bodrum sonuçta, değil mi?

It's a basement, isn't it?

Click to see more example sentences
bodrum cellar

Bir şey daha var, Bodrumda iki tane ceset olduğunu söylemiştin Değil mi?

One thing, though, you said there were two bodies in the cellar?

Diğer herkes önce bodrumu kontrol edin ve dikkatli olun.

Everyone else Check the cellar first, and be careful!

Beni çok küçük, karanlık bir bodrumda tuttular.

They kept me in a cellar. Very small. Dark.

Click to see more example sentences