Turkish-English translations for bok:

shit · crap · bullshit · turd · dirt · dung · other translations

bok shit

Eve gidip kendimi bok gibi hissetmek ve yarın gelip tekrar denemek istiyorum.

I want to go home and feel like shit, come back and try again tomorrow.

Hiç bir bok bilmiyor, tamam mı?

He doesn't know shit, okay?

Bu iyi bir bok ha?

Some good shit, huh?

Click to see more example sentences
bok crap

Biz en az bir akşam yemeği parti olduğunu sanıyordum biz satın var tüm bok kullanmak.

We thought we had to have at least one dinner party to use all the crap we got bought.

Her şeyi denedim, bu boku bile.

I've tried everything, even this crap.

Tamam, bu boku buraya kim koydu?

Okay, who put this crap in here?

Click to see more example sentences
bok bullshit

Bu çok saçma dostum. Bu çok boktan bir şey.

This is bullshit, man, this is fucked up.

Dostum, ne boktan bir bu.

Dude this is fucking bullshit, man.

Bu sikik boktan bir oyuncak, bir spor değil.

It's a fucking bullshit toy, not a sport.

Click to see more example sentences
bok turd

Dikkat et Mikey, uçan bok bu!

Watch out, Mikey, it's a flying turd!

Şimdi, biz yumruk kapta bir bok var.

Now, we got a turd in the punch bowl.

Bok gibi görünür ama daha az kokar.

looks like a turd. but should stink less.

Click to see more example sentences
bok dirt

Artık büyük bir ailen var Joe Bok.

You got a big family now, Joe Dirt.

Seni seviyorum Joe Bok!

I love you, Joe Dirt!

Ben Joe Bok!

I'm Joe Dirt!

Click to see more example sentences
bok dung

Bu bir bok böceği, takım.

It's a dung beetle, team.

Bir bok böceği için.

For a dung beetle?

Bok böceği parazitleri "sıcak"zehir üretir panzehiri ise" serin" tıbbî çorbadır.

The dung beetle parasites produce 'hot' poisons The antidote is a 'cool' medicinal soup

Click to see more example sentences