Turkish-English translations for bombacı:

bomber · bombing, bomb · maker · other translations

bombacı bomber

İster, yakılmış bir eski operasyoncu isterse, güzel ama sinirli bir bombacı,

But whether they're a burned former operative, A beautiful bomber with a temper,

Bu da demekki gerçek bombacı hala dışarıda.

Which means the real bomber is still out there.

Unutma o bir bombacı.

He's a bomber, remember.

Click to see more example sentences
bombacı bombing, bomb

Ve sen de bombacı adamsın.

And you the bomb man.

Önce dünya çapında intihar bombacıları şimdi de bu.

First, coordinated suicide bombings around the world, now this.

Adı Ian Hargrove. Dahi bir bombacı.

Name's ian hargrove, some genius bomb maker.

bombacı maker

Adı Ian Hargrove. Dahi bir bombacı.

Name's ian hargrove, some genius bomb maker.