Turkish-English translations for bombalamak:

bomb · to bomb · shell · other translations

bombalamak bomb

Evet ama silahlar, tüfekler ve bombalar hakkında her şeyi biliyoruz.

Yeah, but we know everything about guns and rifles and bombs

Nükleer bombalar için ağır su.

Heavy water for nuclear bombs.

Kalpler ve zihinler bombalar ve silahlardan daha etkilidir.

Hearts and minds, far more effective than bombs and guns.

Click to see more example sentences
bombalamak to bomb

Başka birisi, yeni bombalar yapmak için aynı işlemi kullanıyor.

Someone else is using the same process to make new bombs.

Eğer bombalar hakkında bilmek istediğin bir şey varsa bana sor.

If you want to know anything about incendiary bombs, ask me.

bombalamak shell

Bombalar boş kabukları vardır Orada onlara hiçbir şey yok.

The bombs are empty shells, there's nothing in them.