Turkish-English translations for bombardıman:

bombarded, bombardment · bombing · shelling · other translations

bombardıman bombarded, bombardment

Aslan Taburu, bombardıman pozisyonu al.

Lion Battalion, take up bombardment position.

Biz ona geç ağır bombardıman diyoruz.

We call it the late heavy bombardment.

Bir müstehcen bombardımanı.

An obscene bombardment.

Click to see more example sentences
bombardıman bombing

Ağır bombardıman var.

There's heavy bombing.

Hafif bombardıman ile test ettik.

We tested with light bombing.

Her zamanki gibi Cherbourg üstünde ağır bombardıman şimdi de Caen yakınında.

Heavy bombing over Cherbourg as usual, sir and now near Caen.

Click to see more example sentences
bombardıman shelling

Her gün bombardıman oluyordu.

There was shelling every day.

Yetimhaneler ve hastaneler her gün bombardımana uğruyor.

Orphanages and hospitals are being shelled daily.

Onbaşı Harry bombardımanı.

Corporal harry shelling.