bombası

Ama şu günlerde bir çok insan için atom bombası bir zamanlar olmuş bir şey.

But nowadays, for most of the people the atomic bomb is something that happened once upon a time.

Bu bir cep telefonu bombası.

This is a cell phone bomb.

Bu bir mine bombası ya da bomba atar. Ya da öyle bir şey.

Well, it's a vervain bomb or grenade launch or something like that.

O yüzden buna intihar bombası diyorlar, değil mi?

That's why they call it a suicide bomb, right?

O bir zaman bombası.

He's a time bomb.

Dün gece bir el bombası ile kendini havaya uçurdu.

Blew himself up last night with a hand grenade.

Bombası gerçek değil ve bize verecek hiçbir şeyi yok.

The bomb isn't real and he has nothing to give us.

Belki herkesin böyle bir cümlesi vardır. Küçük bir zaman bombası.

Maybe everyone has a sentence like that, a little time bomb.

Bana bir el bombası verin.

Give me a hand grenade.

Bu gece bu odada, tıpkı bir manken bombası patlamış gibi.

It is like a model bomb exploded in this room tonight.