Turkish-English translations for borik:

boric · other translations

borik boric

Çizgi çizgi ve oval kalıntı işaretleri hızlandırıcı borik asit ve naftanent kullanıldığının belirtisidir.

Striation and oval residue marks indicate the use of naphthenate and boric acids as accelerants.

Çizgi çizgi ve oval kalıntı işaretleri hızlandırıcı borik asit ve naftanent kullanıldığı belirtilmektedir.

The oval and striation residue marks indicate the use of naphthenate and boric acid as accelerants.

Aynı hızlandırılar kullanılmış. Naftanet ve borik asit.

He used the same accelerants naphthenate and boric acid.

Click to see more example sentences