Turkish-English translations for botanik bahçesi:

botanic garden, botanical garden · arboretum · other translations

botanik bahçesi botanic garden, botanical garden

Bunun için de Utah çölünde en iyi yer, Botanik Bahçeler tabii ki.

Best place for that in the Utah desert is the Botanical Gardens.

Eğer hisler bitki olsaydı sen botanik bahçesi olurdun.

If feelings were plants, you'd be a botanical garden.

Botanik Bahçeleri'ndeki kız mı?

The botanical gardens girl?

Click to see more example sentences
botanik bahçesi arboretum

Botanik bahçesinin de çok güzel olduğunu duydum.

I hear the arboretum is beautiful, too.

Botanik bahçesi gibi.

Like the arboretum.