Turkish-English translations for boya:

painting, paint · dye · spray · coloring, color · coating · stain · colouring, colour · other translations

boya painting, paint

Aynı zırh ama kırmızı, beyaz ve mavi boyalı. Şu işe bakın.

The same suit but painted red, white and blue, look at that.

Ama burada kahverengiyle karışmış mavi ve beyaz boya var.

But there's blue and white paint mixed in with the brown.

Kırmızı boya var sadece.

It's just red paint.

Click to see more example sentences
boya dye

Öyle olsa bile, boya işi gibi görünmüyor.

And it doesn't even look like a dye job.

Bill Ferguson her sene bana iki milyon dolarlık boya satar.

Bill Ferguson sells me two million dollars worth of dyes every year.

Boya Paketi olan başka kimse var mı?

Oh! Is anyone else a dye pack?

Click to see more example sentences
boya spray

Ne bu, sprey boya mı?

What is that, spray paint?

Boya spreyi ve birkaç resim al

Spray paint and take some pictures

Sprey boya, evet.

Spray paint, yeah.

Click to see more example sentences
boya coloring, color

Hayır, hayır bu sadece boya.

No, no it's only the color.

İsim, doğum tarihi, boy, kilo, saç rengi.

Name, birth date, height, weight, hair color.

Git bir şeyler boya, seni yumurcak.

Go color something, you little brat.

Click to see more example sentences
boya coating

Yeni bir boya tabakası.

A fresh coat of paint.

Zaten bir kat boya lazımdı.

Needed a coat of paint anyway.

Yada bir boya tabakası.

Or a coat of paint.

Click to see more example sentences
boya stain

Özellikle vernikli boya ve leke doldurucu bulduk. Gümüş Neptün Maun Rengi ve Kırmızı Kurşun Astar.

We found traces of enamel paint and stain filler, specifically Silver Neptune Mahogany and Lead Red Primer.

Bu şeyi neden Bill yerine ben boyuyorum biliyor musun?

Do you know why I'm staining this piece instead of Bill?

Hâlâ Iroquois vardı Ve giysi boya ile boyandı.

He still had his Iroquois and clothes stained with paint.

Click to see more example sentences
boya colouring, colour

Çok teşekkürler, tuvaller, boyalar, fırçalar, tütün, çikolata ve kargo için.

Thanks very much for the consignment of canvases, colours, brushes, tobacco and chocolate,

Boyalı hava gibi.

Like coloured air.

Beni senin renginle boya.

Dye me in your colour

Click to see more example sentences