Turkish-English translations for boylamasına:

longitudinal · other translations

boylamasına longitudinal

Tamam, aortu boylamasına aç.

Okay, open the aorta longitudinally.