Turkish-English translations for boynuz:

horn · antler · ram · other translations

boynuz horn

Bahse girerim bu adam gergedan boynuzu tozunu afrodizyak olarak kullanıyor, çünkü herif tam bir hayvan.

You know, I bet that guy uses the dust of rhino horns as an aphrodisiac, because he's an animal.

Büyükbaba, boynuzları olan küçük bir altın buzağı!

It's a little golden calf, Grandfather, with horns!

Gerçek bir boğa, boynuzları olan.

A real bull, with real horns.

Click to see more example sentences
boynuz antler

Yani, ne kadar böyle boynuzları elde etmek için onu aldı düşünüyorum?

I mean, how long you think it took him to achieve antlers like this?

Peki, burası kesinlikle ev gibi. geyik boynuzları hoş bir dokunuş.

Well, this is certainly homey. Antlers are a nice touch.

Ahşap, kemik, özellikle de boynuzları yontmak için.

For grooving wood and bone, antlers especially,

Click to see more example sentences
boynuz ram

Bu yüzden Yahudiler, bugün bile hala boynuz borusu çalarlar.

This is why Jews even today still blow the Ram's horn.

O bir koç ve boynuzları var.

It's a ram. It has horns.

Hatırlasana tek boynuzlu koçu.

Remember the one-horned ram.

Click to see more example sentences