Turkish-English translations for boynuzlamak:

horn · other translations

boynuzlamak horn

Benim adim George değil ve boynuzlarım da yok.

Well, my name ain't George, and I don't wear horns.

Kurt yüzü, boynuzlar elma tohumları

Wolf faces, horns apple seeds

Güzel boynuzlar, Grover.

Beautiful horns, Grover.