Turkish-English translations for boynuzsuz:

Hummel · other translations

boynuzsuz Hummel

Evet, kutu yedi, Boynuzsuz heykelcikler kar küreleri Omaha'da.

Yeah, box seven Hummel figurines, snow globes Omaha.