Turkish-English translations for boyuna:

always · on and on · constantly · lengthwise · other translations

boyuna always

Bütün bu yıllar boyunca her zaman sen vardın, John.

It's always been you, John. All these years.

Her zaman üç gün boyunca aynı kıyafetleri giyer o.

She always wears the same clothes for three days!

Bütün hayatımız boyunca, her zaman.

You always have our whole lives.

Click to see more example sentences
boyuna on and on

Ve ben çok okudum. Günler boyunca, haftalar boyunca kitap üstüne kitap, kitap üstüne kitap.

And I read a lot, days on end, weeks on end, book after book, book after book

Ama son bir kaç ay boyunca Jim daha da diken üstündeydi.

But the last several months, Jim was more and more on edge.

İsyan, sivil savaşa dönüştü ve yedi yıl boyunca devam etti.

The riot turned into a civil war and continued on for seven years.

Click to see more example sentences
boyuna constantly

Bir hafta boyunca yağmur aralıksız yağdı.

for a week, it rained constantly.

Sadece on dakika boyunca sürekli çırpılması lazım.

It just needs ten minutes of constant whisking.

boyuna lengthwise

Ben de bu sefer kenarlar boyunca uzunlamasına koydum.

So I put it lengthwise. Along the outside edge.