Turkish-English translations for boyut:

dimensions, dimension · size · dimensional · extent · scale · measurement, measure · other translations

boyut dimensions, dimension

Farklı bir fiziksel boyut olmalı, belki de ruhsal bir boyut.

It might be a different physical dimension, maybe even a spiritual dimension.

Bir başka evren, belki de başka bir boyut, aynı anda aynı alanda bulunuyor.

Another universe, perhaps in another dimension, occupying the same space at the same time.

Vay."x" boyutunun başka bir parçası gibi görünüyor

Wow. It looks like another part of dimension "x.

Click to see more example sentences
boyut size

Ama efendim, bu çok riskli ve bu boyutlardaki bir gemi için kesinlikle imkansız.

Sir, that's risky, and it's certainly not possible with a ship of this size.

Ve bu güzel bir boyut.

And it's a good size.

Pete, bu hala oldukça iyi bir hatıra, boyutu ne kadar olursa olsun.

Yeah, well, Pete, it's still a fine-looking trophy, no matter what the size.

Click to see more example sentences
boyut dimensional

Boyut kabinleri iki, üç, dört, beş, altı ve yedi kullanılamaz durumda.

Dimensional stabilization units two, three, four, five, six and seven now inoperable.

Beden, büyük, karmaşık, üç boyutlu bir dünyada hareket eder.

The body moves around in a big, complicated three-dimensional world.

Bir anlamda, üç boyutlu uzay, gerçekliğin sadece bir versiyonudur.

In a sense, three-dimensional space is just one version of reality.

Click to see more example sentences
boyut extent

Ama bu boyutlarda değil.

But not to this extent.

En azından bu boyutta değildi.

At least not to this extent.

boyut scale

Bu tam boyutunda bir roket için, bir maket için değil.

This is for a full-scale rocket, not a model.

Benim deliliğim daha ufak boyutta, daha dünyevi.

My madness is on a smaller, more secular scale.

boyut measurement, measure

Bu testis boyutu ölçer.

It measures testicle size.