Turkish-English translations for bozgun:

defeat · rout · other translations

bozgun defeat

Almanlar bozguna uğradı ancak ölüm değil.

The Germans were defeated, but Death wasn't.

Seni sevmeye başladım, küçük bozguna uğramış kız.

I started Ioving you, you Iittle defeated girl.

O korsanları bozguna uğrattı.

She defeated the pirates.

Click to see more example sentences
bozgun rout

Bu bir bozgun.

It's a rout.

İnanılmaz bir bozgun.

An unbelievable rout.

Lancaster güçleri bozguna uğramış.

The Lancaster forces were routed.

Click to see more example sentences