Turkish-English translations for bozguncu:

defeatist · other translations

bozguncu defeatist

Bozguncu olmaya başladın.

You're becoming defeatist.

Karen, bu yaptığın çok bozguncu bir davranış.

Well, that's a very defeatist attitude, Karen.