brançı

Bu hafta sonu da ilk yıllık "Oscar Wilde ve çılgın brançı"nı düzenliyor.

And this weekend is his first annual Oscar Wilde and Crazy brunch.

Zafer brançı için küçük bir şampanya aldık, kardeşim.

Brought a little champagne for the victory brunch, bro.

Yarınki büyük maç öncesi brançı, tonlarca kruvasan sandviç demek.

Big, big pre-game brunch tomorrow means a ton of croissant sandwiches.

Bir kadınlar brançı.

A ladies' brunch.