Turkish-English translations for bromür:

bromide · other translations

bromür bromide

Alçı tozuyla karıştırılmış metil bromür.

Methyl bromide mixed with plaster dust.

Tabii! Metil bromür!

Of course,Methyl bromide.

Potasyum bromür ya da barbitalları olabilir.

They might have potassium bromide or barbital.