Turkish-English translations for bu günlerde:

today · nowadays · lately · recently · other translations

bu günlerde today

Sen özel birisin ve ve bu gün biriyle tanışacaksın, O gün bu gün, git şimdi.

You are special and today you are gonna meet somebody, today is the day, now go.

Bana öyle geliyor yoksa bu gün burası gerçekten sessiz mi?

Is it just me or is it really quiet around here today?

Bu yüzden bugün farklı bi gün.

That's why today is different.

Click to see more example sentences
bu günlerde nowadays

Pardon, bu günlerde en iyi doğum kontrol yöntemi nedir?

Excuse me, what is the best method of birth control nowadays?

Bu günlerde her şey parayla ilgili, Shawn.

Nowadays It's all about the money, Shawn.

Bu günlerde, Amerikan malını Şangay'a ithal etmek kolay değil.

Nowadays, it's not easy to import American goods into Shanghai

Click to see more example sentences
bu günlerde lately

Dört gün geç kaldınız ama onlar bunu bilmiyor.

You're four days late but they don't know it.

Onun için her şeyi yaparım ama bu günlerde çok garip davranıyor.

I do everything for him, but he's been acting completely weird lately.

Bu sabah güne geç başladın.

Got a late start this morning.

Click to see more example sentences
bu günlerde recently

Bu adamı son günlerde gördün mü?

Have you seen this man recently?

Bu günlerde gördünüz onu?

Have you seen him recently?

Bu arada, son günlerde yeni bir senaryo yazdım.

By the way, I recently wrote a new script.

Click to see more example sentences