Turkish-English translations for buharlaşma:

vaporization · evaporation · other translations

buharlaşma vaporization

Sadece su buharı ve nikotin ve bunlar gibi iyi şeyler, bilirsin.

It's just water vapor and nicotine and good things like that, you know?

Her şeyi denedim Gargara, buhar friksiyonu, basur kremi.

I've tried everything: mouthwash, vapor rub, hemorrhoid cream.

Bay Lee, su buharı nedir biliyorsun, değil mi?

Mr. LEE, you know the water vapor, right?

Click to see more example sentences
buharlaşma evaporation

Evet, ama onların adamı itiraf ederse, benim dava da buhar olacak, ancak böyle bir şey olmayacak.

Yes, and if their guy confessed, my case would evaporate, too, but it's not gonna happen.

Peki ya buharlaşma?

What about evaporation?

Buhar olduğunu kim söyledi?

Who said it evaporated?

Click to see more example sentences