Turkish-English translations for buharlaşmak:

evaporate · vaporize, vapor · other translations

buharlaşmak evaporate

Atmosfer daha sıcak bir hal alır su buharlaşır ve bitkiler ölür.

The atmosphere gets hotter. Water evaporates. And vegetation dies.

Deniz suyu, arkasşında kalın bir su tabakası bırakarak buharlaşır.

Seawater then evaporates, leaving behind a thick layer of salt.

Sıcak su daha çabuk buharlaşır.

Hot water evaporates quicker.

Click to see more example sentences
buharlaşmak vaporize, vapor

Evet. Aşk geçicidir, buharlaşır.. ve tahmin et şu an Aeryn kimi seviyor?

Love is transient, vaporous and guess who Aeryn loves right now?