Turkish-English translations for buji:

plug · spark plug, spark-plug · other translations

buji plug

Anita Bryant General Motors'un AC birimi için buji satışı yapıyordu

Anita Bryant sold spark plugs for General Motors' AC division.

Buji, yağ filtresi, ve de ücreti.

Spark plugs, oil filter, and your fee.

Buji ve termostat mı?

Spark plugs and thermostat?

buji spark plug, spark-plug

Anita Bryant General Motors'un AC birimi için buji satışı yapıyordu

Anita Bryant sold spark plugs for General Motors' AC division.

Buji, yağ filtresi, ve de ücreti.

Spark plugs, oil filter, and your fee.

Buji ve termostat mı?

Spark plugs and thermostat?