Turkish-English translations for bulaşık bezi:

dishcloth · other translations

bulaşık bezi dishcloth

Claire bazı Rusholme kabadayılarının bizim orda bulaşık bezi sattıklarını söyledi.

Claire said there was some Rusholme ruffian at ours selling dishcloths.

Pardon, o dantel altlık bulaşık bezi değil!

Excuse me, that is a doily, not a dishcloth.

Bir sünger, bir bulaşık bezi, bir de b.k.

A sponge and a dishcloth and shit.