Turkish-English translations for bulaşık suyu:

dishwater · swill · other translations

bulaşık suyu dishwater

Bulaşık suyu diyorsam Fränze, o zaman bulaşık suyudur ve kahve değildir.

When I say it's dishwater, Fränze, then it's dishwater, and not coffee.

Söylediğim gibi Franz, bulaşık suyu değil.

Like I said, Franz, it's not dishwater.

Kahve için de bulaşık suyunu kullanıyorlar.

And they use dishwater for the coffee.

Click to see more example sentences
bulaşık suyu swill

Bu bulaşık suyunu içiyorum değil mi?

I'm drinking this swill, aren't I?