bulaşık

Peki, tamam, burada kal ve bulaşıkları yıka ve başkalarının yemeklerini ye, ve, biliyorsun, keyfine bak.

Okay, well, then just stay here and wash dishes and eat other people's food, and, you know, enjoy that.

Bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, çamaşır makinesi, fırın herşeyi tamir edebilirim.

Dishwasher, microwave oven, washing machine... .refrigerator I'll repair everything.

Bulaşık makinesi, mikrodalga, çamaşır makinesi, fırın

Dishwasher, microwave, washing machine, refrigerator

Bulaşık makinesi, mikrodalga, çamaşır makinesi, fırın Herşeyi tamir edebilirim.

Dishwasher, microwave, washing machine, refrigerator... .l'll repair everything.

Şu an Daphne bulaşık yıkıyor. Ama bu uzun sürmez, değil mi?

Right now Daphne is washing dishes, but not for long, right?

Bulaşık makinesini boşaltan periler. Çocukları sallayan küçük periler.

little fairies unload the dishwasher, little fairies sunscreen the kids.

Sanırım bu yeni bir bulaşık makinesi değil?

I'm guessing that's not a new washing machine?

Bulaşık makinesi, yeni bir radyo, yeni alarmlı saat.

A washing machine, a radio, a new alarm clock.

Hayır hayatım, sadece sen, ben ve bulaşıklar var.

No, baby. It's just you and me and the dishes.

Yada bir öğün ve uyuyacak bir yer için bulaşık yıkamaktan?

Or washing dishes just for a meal and a place to sleep?