Turkish-English translations for bulaşıkhane:

scullery · other translations

bulaşıkhane scullery

Bulaşıkhane, yemek odası, yatak odası.

Scullery, dining room, boudoir.

Muhtemelen birden fazla bulaşıkhane vardır.

Possibly more than one scullery, actually.