Turkish-English translations for bulandırmak:

muddy · other translations

bulandırmak muddy

Suyu bulandırmak için, işte bu yüzden.

To muddy the water, that's what for.

O yüzden suyu bulandırır.

So he muddies the water.

Suyu bulandırmak mı?

Muddying the water?