Turkish-English translations for buldozer:

bulldozer · other translations

buldozer bulldozer

Milhouse, sen bu buldozer olayı hakkında bir şey biliyor musun?

Milhouse, is there something you know about the bulldozer?

Bu benim hatam değil Mr. Sandman, senin gibi bir buldozer olmamam.

It's not my fault Mr. Sandman is not a bulldozer like you.

Peki babalık, ben bir buldozer değilim.

Okay look grandpa, I'm not a bulldozer.

Click to see more example sentences