bulmaya

Ama bulmadan önce sana söylemem gereken bir şey var.

But before I do, there's something I need to tell you.

Başka bir kadın var Ve ben onu bulmaya gidiyorum.

There is another woman, and I'm going to find her.

Ben de bu yüzden buraya seni bulmaya geldim.

And that's why I came here to find you.

Ama onu bulmanın bir yolu daha var.

But there's another way we can find him.

Para önemli değil ama bunun nasıl olduğunu bulmaya yardımcı olabilir.

Money doesn't matter, but it could help find out how this happened.

Sen burada kal. Ben onu bulmaya gidiyorum.

You stay here, I'm going after him.

Parayı al ve onu bulmaya git.

Take the money and go find him.

Ben bu yüzden buraya seni bulmaya geldim!

That's why I came back here to find you.

Ama onu bulmanın bir yolu var.

But there's a way to find him.

Ama biz seni bulmadan önce onlar bizi buldu.

But they found us before we found you.