Turkish-English translations for buluşma:

meeting, meet · Dating, date · rendezvous · reunion · appointment · get-together · gathering · encounter · together · assignation · other translations

buluşma meeting, meet

Buluşma yeri için ilginç bir seçim.

Interesting choice for a meeting place.

Git ve bir buluşma iste.

Go and ask for a meeting.

O zaman bir buluşma ayarla.

Well, set up a meeting.

Click to see more example sentences
buluşma Dating, date

Yemek ve film mükemmel bir ilk buluşma.

Dinner and a movie is the perfect first date.

Bu bir buluşma mı?

This is a date?

İkinci bir buluşma mı?

Is that a second date?

Click to see more example sentences
buluşma rendezvous

Sence de burası buluşmalar için uygun bir yer, değil mi?

Don't you think this is an ideal place for a rendezvous?

Merak etme, o İngiliz bir ajan, buluşmaya gelecektir.

Don't worry. She's a British spy. She'll make the rendezvous.

Buluşma noktasına iki dakika kaldı, sayın başkan.

Two minutes till rendezvous, Mr. President.

Click to see more example sentences
buluşma reunion

Ne kadar dokunaklı bir buluşma.

Oh, what a touching reunion.

Yani bu bir tür küçük buluşma oldu.

This is kind of a little reunion.

Burası, WGPM-FM, özgür radyo Newberry, Grosse Pointe, Michigan hepimizin hafta sonu yeniden buluşma toplantımızı açıyorum.

This is WGPM-FM, Radio Free Newberry, Grosse Pointe, Michigan winding down our all-vinyl reunion weekend

Click to see more example sentences
buluşma appointment

Öyle randevu değil. Buluşma gibi randevu yani.

It's a date, no. .date like an appointment.

Benim için büyük buluşma, beyler.

Big appointment for me, boys.

Sadece bir buluşma.

Just an appointment.

Click to see more example sentences
buluşma get-together

Küçük bir buluşma.

A small get-together.

Büyük bir buluşma diyelim..

It's a large get-together.

buluşma gathering

Büyük final için buluşmaya.

Gather for the grand finale.

Pastel ipek ekose bir elbise, hacimli bir etek ile kokteyl partileri ve öğlen buluşmaları için.

It's a pastel plaid silk day dress with a voluminous skirt for cocktail parties and afternoon gatherings.

buluşma encounter

Mezarlık Buluşmaları. Ben Lance Preston.

Grave Encounters, I am Lance Preston.

Sizde sanatçı Choi'nin "Gizli Gece Buluşmaları" var mı?

Do you have Artist Choi's Secret Night Encounters?

buluşma together

Küçük bir buluşma.

A small get-together.

Büyük bir buluşma diyelim..

It's a large get-together.

buluşma assignation

Romantik bir buluşma uygun bir aydınlatma gerektirir.

A romantic assignation requires the appropriate light.

Yoksa gizli bir buluşma olacaktı?

Or is it a secret assignation?