Turkish-English translations for bulucu:

finder · locator · detector · other translations

bulucu finder

Bu restoran bulucu bir uygulama.

This is a restaurant finder app

Ve ben bir bulucu ücreti aldı.

And I received a finder's fee.

Şu mesafe bulucu nerede?

Where's that range finder at?

Click to see more example sentences
bulucu locator

Bu çok komik, çünkü senin üzerinde yer bulucu bir çip tespit ettik.

That's funny because we detected a locator chip in you.

Sihirli GPS yer bulucu büyüsü falan yaptın?

Did you do a gps magic locator spell or something?

Ben Yeni bir G.P.S. yer bulucu ve gece görüş gözlüğüm var.

I got a new GPS locator and night-vision goggles.

Click to see more example sentences
bulucu detector

Özellikle Görünmez Yaratık Bulucu Adamı.

Especially Invisible Monster Detector Man.