Turkish-English translations for bulunan:

situate, situated · other translations

bulunan situate, situated

Bir anda kendini tuhaf bir durumda buldun.

Suddenly you find yourself in a strange situation.

Yine de, bir savaşçı için kendisini bu durumda bulmak

Still, for a warrior to find himself in such a situation.

Normal durumda normal insanlar bunu iğrenç buluyor.

Normal people in a normal situation find it disgusting.

Click to see more example sentences