bulurum

O zaman onlar için kötü haber. Çünkü önce ben onları bulacağım.

Well, then that's too bad for them, because I'm gonna find them first.

Ben de burada bir şey buldum.

I got something here, too.

Senin için bir şey buldum. Benim için mi?

You know, I have something for you.

Yapacak başka önemli ve ilgi çekici bir şey bulurum. Ve her şey iyi ve güzel olur.

I'll find something else important and interesting to do, and all will be well and good.

Hayır, bana biraz zaman ver, ben bulurum onu tamam mı?

No, you just give me some time and I'm gonna find it, okay?

Şey, aslında ben bir şey buldum.

Yeah, well, I got something.

Hayır ama bir şey buldum.

No, but I got something.

Senin için güzel bir tane buldum.

Hey. Got a good one for you.

Hayır çok daha iyi bir şey buldum.

No, no. I got something so much better now.

Bir adam bana geldi ve dedi ki "Sana güzel bir kız buldum".

A man came to me and said "I found nice girl for you.