Turkish-English translations for buna:

into · other translations

buna into

Kötü adamlar bu şehre gelmek ve korkunç şeyler yapmak istiyordu ama senin baban onları durdurdu.

Bad men wanted to come into this city and do terrible things, but your father stopped them.

Bizi bunun içine sen soktun, küçük adam.

You get us into this, little man.

Bu yüzden güzel bir yemek için Roma'ya gittik.

'so we went into Rome for a lovely dinner.'

Click to see more example sentences