Turkish-English translations for bunaklık:

senility · dotage · other translations

bunaklık senility

Hapishane kaçınılabilir, bunaklık değil

Prison is avoidable, not senility.

Bunaklık ve Viagra.

Senility and Viagra.

Oh, yavaş yavaş bunaklığa kayıyorum.

Oh, I'm slipping graduaIly into senility.

bunaklık dotage

Hayır, ama bu bunaklık

Nay, but this dotage